Ustam Yapı

Alüminyum Radyatör Kampanyası !!!

Kullanma Kılavuzu

Uygulama Şemaları

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ

RESİM GALERİSİ

YORUMLAR


Kullanma Kılavuzu
 
Daıwa Kullanma Klavuzu
 

.

                                                             ŞEKİL 1

 

                                                                                ŞEKİL 2

 

 

3- KAT KALORİFERİNİN KULLANILMADAN ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

VE GÜVENLİK UYARILARI

3-1) Tesisat ana hat boruları; Metal borular için en az. 1 " (bir parmak) plastik PVC borular

için en az 25-30 mm iç çapta olmalıdır. Bu şekilde kurulmuş bir ısıtma sisteminde

sirkülasyon (sıcak suyun dolaşımı) daha rahat olacağı için, kazan'daki sıcak su

peteklerde daha kısa sürede hissedilir. Son birkaç peteğin ana hat boruları 3/4" metal

boru veya bu metal borunun iç çapına uygun plastik boru kullanılmalıdır.

3-2) Tesisat boruları mümkün olduğu kadar beton zemin içersinden geçirilmemelidir. Beton

içersinde kalma zorunluluğu olan yerlerde iyi bir ısı yalıtımı yapılarak beton zemin

içersine gömülmelidir.

Yukarıdaki maddeleri karşılamayan yerlerde ısınmama ve verim almama problemleri

ortaya çıkar.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

3-3) Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamızın açılışları mutlaka yetkili

servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili servisin bulunmadığı yerlerde

bayının ön gördüğü kişiler tarafından açılış yapılmalıdır.

3-5) Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamız banyo, balkon, kiler ve kömürlük gibi yerlere

kurulmamalıdır. Dairemizde veya iş yerimizde, sobamızın dış ısısından da

yararlanabileceğimiz bir yere kurulması daha uygundur.

3-6) Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobamızın altında kesinlikle yer halısı ve tahta gibi

tutuşabilecek maddeler bulunmamalıdır. Eğer kazanımızı koyduğumuz yer ahşap

parke ise mutlaka altına bir yükseltme konulmalıdır.

3-7) Atık gaz çıkışında kullanılacak olan bacamız; tek baca olmalı ve herhangi bir yerden

ikinci bir baca bağlantısı olmamalıdır. Atık gaz emişi yüksek olmalıdır. Atık gaz emişin

yeterli olup olmadığını tespit edebilmek için, bacayı kapatacak şekilde bir kağıt

parçasını bacanın ağzına yerleştirelim, eğer kağıt asılı kalıyorsa baca çekişimiz yeterli

demektir.

Not: Işıklık, havalandırma boşluğu gibi yerler baca olarak kullanılamaz.

3-8) Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamızın baca çıkışı ile baca arasında en fazla 2

adet dirsek ve 3 adet boru olmak zorundadır.

3-9) Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamız ŞEKİL-2 'de görüldüğü gibi; kazanımızın petek

giriş ve çıkışı

3-10) Isıtma sistemindeki ana borulara ŞEKİL-2'de ki sıralamayı bozmadan şekilde görülen

bağlantı parçalarını kullanarak bağlanmalıdır. ŞEKİL-2'de görülen 1" konik rekorlar ve

küresel vanalar Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobamızın herhangi bir arıza

durumunda kolaylıkla sökülüp takılmasına yardımcı olur.

3-11) İmbisat deposu ŞEKİL- 2'te görüldüğü gibi montaj edilmelidir.

3-12) İmbisat deposu ŞEKİL 2'de görüldüğü gibi sobamızın petek giriş ve çıkışına

1" rekorlarla bağlanmalıdır.

Sobanın bulunduğu zemin ile imbisat deposunun montaj edileceği yer arasında

iki kattandaha fazla kat mesafesi varsa , imbisat deposuna çekilen boruların

çapları arttırılmalıdır.

ŞEKİL 2'te görülen imbisat deposu su takviye çıkışı, görüldüğü gibi sobamızın petek

çıkışına bağlanmalıdır.

Bu su takviye çıkışı kazan ve tesisat içersindeki su eksilmelerini tamamlayarak

tesisatımızın ve sobamızın susuz kalmasını önler.

3-13) ŞEKİL 2'de görülen imbisat deposu buhar girişi, görüldüğü gibi sobamızın petek

girişine bağlanmalıdır. Bu bağlantı saba içersinde ısınmadan dolayı oluşan su buharını

ve kazan içersindeki havayı, sirkülasyon pompasına gelmeden, imbisat deposuna

göndererek soba içersindeki basınç birikmesini önler.

3-14) ŞEKİL 2'de görülen imbisat deposu buhar çıkışı; sobadan gelen su buharını dış ortama

atmak için kullanılır. Buhar çıkışından, ıslak zemine veya havalandırma boşluğuna bir

hat çekilerek su buharının dışarı atılması sağlanır.

3-15) ŞEKİL 2'de görülen imbisat deposu su takviye girişi; imbisat

deposuna, sobamıza ve tesisatımıza ısıtma suyu eklemek için

kullanılır.

DİKKAT: tesisata su doldurmak için imbisat deposu haricinde tesisatın herhangi bir

yerinden şebeke tesisatı yardımıyla doldurma işlemi yapılacaksa bu çıkış körtapa ile

kapatılmalı fakat kesinlikle imbisat deposundaki buhar çıkışı kapatılmamalıdır.

3-16) Sirkülasyon pompası ve baypas hattı sobamızın petek girişine ŞEKİL- 2 de görüldüğü

gibi montaj edilmeli.

3-17) Sobamızın arka .kısmında bulunan fişsiz kablo sirkülasyon pompasına aşağıda

görüldüğü gibi bağlanmalıdır.

GÖSTERGE PANELİ

ELEKTRİK: Elektrik lambası sobamızın fişini prize taktığımız anda yanmaya başlar ve

sobamızın Elektrik tesisatında elektrik kısmının olduğunu gösterir. Bu lamba yanmadığı

taktir de elektrik hattını kontrol etmemiz gerekir.

MOTOR LAMBASI: Motor lambası sirkülasyon pompamızın devrede olup olmadığını

gösterir.

TERMOMETRE: Termometre sobamızın içersindeki suyun sıcaklığını görmemizi

sağlar.

KAZAN TERMOSTADI: Kazan termostatı sirkülasyon pompasının istediğimiz sıcaklıkta

çalışması sağlanır. Bu termostat sayesinde motorun sürekli çalışarak fazla elektrik

tüketmesini önlenmiş olur.

Elektrik sistemimiz 220V 50 Hz akım ile çalışır. Elektrik akımında herhangi bir

düşüş veya yükselmeden kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

6 - İLK ÇALIŞTIRMA ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

6-1) Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobamızın kurulum işlemi tamamlandıktan sonra

sobamıza ve radyatörlere ısıtma suyu eklenmeye başlanır. Su eklenmesi İmbisat

depomuzun sol tarafında bulunan (ŞEKİL-2) seviye göstergesinden izlenir ve imbisat

depomuz 3/4 doluncaya dek devam ettirilir. Tesisatta herhangi bir sızma olup olmadığı

gözlenir.

6-2) Tesisatta her hangi bir sızma gözlenmiyorsa sobamızın elektrik fişi prize takılır.

Gösterge panelindeki elektrik lambasının yandığı gözlenir. Kazan termostatı sıfır

santigrat dereceye (0°C) getirilir. Gösterge panelinde bulunan motor lambasının

yandığı gözlenir. Sirkülasyon pompasında motor kısmında bulunan sarı vida (şekil-4)

tornavida ile sökülerek iç kısımdaki milin döndüğü kontrol edilir. Eğer mil dönmüyor ise

ve gösterge panelindeki motor lambası yanıyorsa sirkülasyon pompasındaki mil

tornavida ile bir tur çevrilerek milin dönmesi sağlanır. Sarı vida yerine takılarak

sirkülasyon pompası 5-10 dakika çalışmaya bırakılır. Bu arada peteklerin üzerinde

bulunan hava alma vidaları açılarak peteklerin havası alınır. İmbisat deposundaki

eksilen su miktarı kadar su takviyesi yapılır.

Bu işlem sayesinde tesisatımız da bulunan dirseklerde ve peteklerde kalan hava

boşlukları temizlenmiş olur.

6-3) Sirkülasyon pompası 5-10 dakika çalıştıktan sonra 1-2 kğ yakıt l yüklemesi yapılarak

soba yakılır. Kazan termostandı 30 °C'ye ayarlanarak termometreden kazan sıcaklığı

gözlenir. Kazan ısısı istediğimiz sıcaklığa ulaştığında termostat devreye girerek

sirkülasyon pompası sıcak suyu peteklere göndermeye başlar. Sirkülasyon pompası

devreye girdikten birkaç dakika sonra ilk petekte I sıcaklığı hissetmeye başlarız.

KUZİNELİ KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASININ KULLANIMINDA DİKKAT

EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

1. Sobalarımız kesinlikle ısıtma suyu olmadan yakılmamalıdır. Susuz yakıldığı taktirde

doğabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobalarımızda lastik, plastik , kaçak kömür vb. aşırı miktarda

çevre kirliliği oluşturan maddeler yakılmamalıdır. Bu maddeler çevre sağlığına zarar verdiği

gibi kazanlarımızın ömrünü de azaltır. Bu cins maddelerin oluştura bileceği zararlardan

firmamız sorumlu değildir.

Sistemimizdeki ısıtma suyuna, bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre mutlaka antifrize

ilave edilmelidir. Antifrize ilave edilmediği taktirde kış aylarında donma olayından dolayı

kaynaklanabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

2. imbisat deposundaki su eksilmeleri mutlaka tamamlanmalıdır.

3. Kazan termostatı ayarlanırken, ısıtma suyunun kaynama noktasına yakın bir sıcaklık

olduğu için 80°C üzerinde kullanılması önerilmez.

4. Elektrik kesintilerinde sobalarımızın alt kapağında bulunan kılepe kapatılmalıdır. Baypas

vanası açılarak sirkülasyonun kendiliğinden oluşması sağlanmalıdır, imbisat içersindeki su

miktarı kontrol edilmeli ve eksilmeler tamamlanmalıdır.

5. Kuzineli Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamıza kapasitesinden fazla yakıt yüklemesi

yapılmamalıdır. Aşırı yüklemeden kaynaklanan hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

6. Kuzineli katı yakıtlı kat kalorifer sobamızın baca çıkışına kesinlikle kılepe gibi atık gaz

akışını kısıtlayıcı bir ek düzenek konulmamalıdır.


 

 

 

 


  


 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 


 

 


 

 


 
 

 

USTAM ŞÖMİNE

Kuvayi Milliye Mah. Cihat Bilgihan Cad.no:12 (Zafer İlköğretim Okulu Yanı)   Merkez / Balıkesir

Sitemizi 206052 kişi inceledi.

Tel : +90 (266) 224 04 30    Tel 2 : +90 (530) 409 81 36    Gsm : +90 (542) 722 56 03   

http://www.ustamsomine.com